Piyasa Okulu

İnsan Kıymetleri Kürsüsü

Bu kürsü, kamuda veya özel sektörde çalışan/çalışmaya hazırlanan adayları ‘aranan’- ‘vazgeçilemez’ işgörenler olarak yetiştirmek için gerekli bütün eğitim ve atölyeleri hazırlamaktadır. Bilinen İK eğitimlerinin dışında kurum ve şirketler için, üst, orta ve alt kademe çalışanlara yönelik uzmanlık ve kariyer programları organize edilecektir.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan insandır. Dünya devi olan işletmelere baktığımızda insana yaptıkları yatırımın, insana verdikleri değerin büyüklüğünü görüyoruz.

İnsan Kıymetleri Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini, var olan personeller için verimli ve adil bir ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.

Image

Eğitimler

İnsan Kıymetleri Kürsüsü

 • Proje Yönetimi
 • Giriş­imcilik- Proaktivite
 • İş Dünyasına Hazırlık
 • Pazarlama Liderliği
 • Satı­ ve İkna Psikolojisi
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Kaynak Oluş­turma ve Planlama
 • Yönetici Asistanlığı
 • IK Uzmanlığı Eğitimi
 • Departman Liderliği
 • Verimlilik ve Performans
 • Motivasyon
 • Kurum İçi İletişim / Örgütsel İletişim
 • İşveren Marka Yönetimi
 • Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve Personel Yerleştirme
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
 • Ücretlendirme ve Bordrolama / Personel ve Özlük İşleri
 • Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk ve Mentorluk
 • Mobbing – İş Yerinde Psikolojik Taciz
 • İş­ Hukuku
 • Endüstriyel İlişkiler (Sendikalar)
 • İş­ Sağlığı ve Güvenliği