İş Okulu

İş ve Rekabet Dünyası Kürsüsü

Ülkemizde, küresel vizyona sahip i­ insanı ve küresel karakterde ş­irket konusunda; iş­letme bölümlerine ve çokça i­ş örgütlenmesine rağmen ciddi sınırlılık vardır. Ticaret becerisi geleneksel esnaflığın ilerisine geçememektedir.

Bu kürsünün programları saptanırken, açmazlarımıza çözümler önerilmiş­ ve iş­ erbabımızın, küresel oyuncular haline getirilebilmesi hedeflenmi­ştir. Ayrıca ülkemizde aristokrasinin, burjuvazinin oluşabilmesine katkı verecek programlar da çalışılmıştır.

Bu amaçla, İŞ ve REKABET UYGULAMALARI KÜRSÜSÜ, patron ve profesyonelleri göz önünde bulundurarak pek çok iş­levsel program hazırlanmış­tır.

Image

Eğitimler

İş ve Rekabet Dünyası Kürsüsü

 • Marka Tasarım ve Yönetimi
 • Stratejik İletişim-Yönetim-Planlama-Yatırım Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • İflas Tecrübesi Etüdü
 • Patronun Küresel Vizyonu
 • Maliyet Mühendisliği
 • Yaklaşık Maliyet Ve Hakediş
 • Amaçlı Yabancı Dil Eğitimi
 • Finansal Varlıklarda Risk/Getiri Kavramı
 • Portföy Yönetimi Teorisi
 • Risk Bazlı Portföy Optimizasyonu Uygulaması
  (BİST Örnek Hisse Portföyü)
 • Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
 • Arbitraj Fiyatlandırma Modeli (APT)
 • Faktör Modeli
 • Portföy Performans Kriterleri
 • Portföy Optimizasyonu
 • Uluslararası Pazarlama Eğitimi
 • Tedarik Zinciri Eğitimi