Devlet Okulu

Kamu Yönetimi Kürsüsü

Ülkemiz, coğrafyanın en kıymetli yerinde olmakla birlikte -artık- tarihin/in de en önemli ‘yerinde‘dir.

Üniversitelerimizin henüz meşgul olamadığı, sivil organizasyonların hacmini aşan ve nihayet ilgili kamu kuruluşlarının ‘ancak ihtiyacı tespit aşaması’nda bulunduğu, yönetici veya yönetici adayı kamu personellerine yönelik; ar-ge, eğitim, danışmanlık, proje gibi görevlere ilişkin çalışmalar yapmak üzere konumlandırılmış bir kürsüdür.

Kamu yöneticilerinin vizyoner birer liderin sahip olması gereken donanım, beceri ve melekelerle güçlendirilmesi kaçınılamaz bir zorunluluk halini almıştır. Bu ihtiyacı karşılamaya matuf çalışmalar, ihtiyaç hiyerarşine göre muhatap gruba özge-özgü hale getirilmiş; daire başkanlığı, genel müdürlük, müsteşarlık ve makam seviyesi şeklinde derecelendirilmiştir.

Image

Eğitimler

Kamu Yönetimi Kürsüsü

 • Bürokrat Akademisi
 • Uluslararası Protokol
 • Diksiyon ve Hitabet
 • Beden Dili, Özgüven ve Temel İletişim
 • Temel Diplomasi
 • Çekirdek Kadro Organizasyon
 • Proses- Zaman ve Normatif Süreç Yönetimi
 • Proje Döngüsü ve Yönetimi
 • Kamuoyu Araştırmaları ve Vatandaş Memnuniyetinin Takibi
 • Halkla İlişkiler ve Lobicilik
 • Kriz İletişimi ve Kriz Yönetimi
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Makam Asistanlığı
 • Makam Asistanlığı
 • Kurumsal İletişim Müdürlüğü (ve Türevleri)
 • Yeni Medya Yönetimi
 • Beytülmal Felsefesi
 • Kadim Bilgi Güncellemeleri [Tarih Çağırma]
 • Sır Eğitimi
 • [Konuşma] Metin Yazarlığı
 • Amaçlı Yabancı Dil